Zápisnice

Číslo zápisnice Názov Dátum rokovania Dátum zverejnenia

27.2.2009
Zápisnica z rokovania spoločníkov a konateľa spoločnosti 27.02.2009 22.06.2017

7.1.2010
Zápisnica z rokovania spoločníkov a konateľa spoločnosti 7.01.2010 22.06.2017

12.1.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Obecná kanalizačná, s. r. o. 12.01.2011 22.06.2017

Späť na zverejňované dokumenty

Hlavné menu