Hlásenie porúch

Poruchy na kanalizácií sa hlásia na príslušnom obecnom úrade, teda na obecnom úrade obce, na ktorej území daná porucha vznikla.

Borovce: 033/77 96 181
Dubovany: 033/77 96 101
Pečeňady: 033/77 81 115
Rakovice: 033/77 96 113
Trebatice: 033/77 98 183
V. Kostoľany: 033/28 51 315
Veselé: 033/77 96 105

Hlavné menu